In de stal

De rosé kalveren genieten acht maanden van onze zorg op de boerderij. Daarbij staan ze in groepen bij elkaar, zodat ze lekker bij elkaar kunnen liggen wanneer ze herkauwen. De moderne stallen zijn helemaal aangepast aan de behoeftes van het rosé kalf. Zo is de temperatuur bijvoorbeeld erg aangenaam. Onze kalveren hebben onbeperkt toegang tot eten en drinken. Elke dag gebruiken we al onze zintuigen om te controleren hoe het met de kalveren gaat. Rust in de stal is het allerbelangrijkste.

blom didam boerderij kalveren rosé kalfsvlees

Keurmerk rosé kalfsvlees

Eigenlijk is het heel simpel: als het kalf blij is, zijn wij blij. Een blij kalf is nieuwsgierig, heeft kwalitatief goede mest en een duidelijke tekening op de vacht. Het kalf straalt één en al rust uit wanneer het ligt te herkauwen bij de andere kalveren uit zijn groep.

Wij kijken op onze eigen manier naar onze rosé kalveren. De natuur vormt de basis van de kennis vanuit waar wij handelen. Die basis vullen we weer aan door allerhande (wetenschappelijke) literatuur en door het uitwisselen van ervaringen met andere veehouders. Aan het rantsoen stellen we enorm hoge eisen. Ook aan diergezondheid stellen we hoge eisen. Het gebruik van medicijnen is minimaal op ons bedrijf. Voor onze manier van het verzorgen van de kalveren is er nog geen label of keurmerk uitgevonden.

Bij onze werkwijze hoort ook mest- en voeranalyse om af te kunnen lezen of datgene wat wij goed denken te doen, ook daadwerkelijk goed is. Zo verbeteren we de voedsel- en waterkwaliteit van onze kalveren, als ook de mestkwaliteit. Door op deze manier met de kalveren bezig te zijn, bevorderen we het dierwelzijn, als ook het uiteindelijke bodemleven en wat daar weer uit groeit, omdat de mest van de kalveren gezond is.

We bekijken per kalf, dus echt individueel, wat het kalf nodig heeft. Om het dierenwelzijn te bepalen gebruiken we al onze zintuigen. Hoe ruikt het in de stal? Hoe voelt het kalf aan? Hoe ziet de vacht van het kalf eruit? Hoe staan de oren van het kalf? Hoe ziet de neus van het kalf eruit? Hoe staat het kalf? Welke geluiden maakt het kalf? Het is een samenspel van heel veel factoren en kleine, subtiele details.

'Voor onze manier van het verzorgen van onze kalveren is er nog geen label of keurmerk uitgevonden. Het welbevinden van onze kalveren is voor ons belangrijker dan een keurmerk.'

boerderij blom kalfsvlees didam

Bewust boeren bij Boerderij Blom

 Aandacht voor diergezondheid

Om onze rosé kalveren de beste zorg te kunnen bieden en de meeste aandacht te kunnen geven staan onze kalveren in groepen in een stal. De temperatuur in de stal is gelijkmatig en dat vinden de kalveren erg fijn. Wij letten erg streng op hygiëne. Daardoor blijven onze kalveren heel gezond. Wij eten zelf namelijk het liefst (kalfs)vlees van gezonde dieren.

'Ons rosé kalfsvlees is volledig traceerbaar en bevat uiteraard geen antibiotica, hormonen of andere stoffen.'

 Reductie van ammoniak

Door onze rosé kalveren in de stal te houden reduceren we onze uitstoot aan fijnstof, ammoniak en stikstof. In feite zegt de mest wat over de manier waarop het kalf zijn voedsel verteerd. Door daar scherp op te letten verbeteren we zowel het dierenwelzijn als de mestkwaliteit. Het reduceren van ammoniak gaat bijvoorbeeld al eenvoudig door het voeren van minder eiwit.

'Door te sturen op het eiwitgehalte in het rantsoen, reduceren wij de uitstoot van ammoniak.'

 Meer ruimte in de stal

In Nederland zijn er strenge wetten en regels voor kalverhouders. Zo is er bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel ruimte een kalf minimaal moet hebben. Wij kijken naar wat het beste bij onze kalveren past. Onze rosé kalveren hebben meer ruimte per kalf dan de wettelijk vastgestelde normen.

'Onze rosé kalveren hebben meer ruimte dan de wettelijke toegestane norm.'

 

stichting kwaliteitsgarantie vleeskalversector skv

 

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector komt regelmatig onaangekondigd bij ons op bezoek om te bekijken hoe de kalveren in de stal staan. Daarbij letten ze op ruimte, gezondheid, welzijn en hygiëne. Zij controleren bijvoorbeeld ook of een boer geen verboden middelen gebruikt. Hiervoor nemen ze monsters af van de urine van het kalf en de haren van het kalf. Wij zijn vrijwillig aangesloten bij Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, omdat wij geloven in het leveren van kwaliteit.

 


 

Ontdek meer over:

bert blom trees blom didam boerderij kalfsvleesrantsoen rosé kalverem boerderij blom didamopen boerderijdag boerderij blom didam kalveren

 

© 2019 - 2021 Boerderij Blom | rosé kalfsvlees uit Didam | sitemap | rss